CVE-2022-37061

Všechny kamery s tepelným senzorem FLIR AX8 verze do 1.46.16 včetně jsou citlivé na aplikaci Remote Command Injection. Toho lze využít k vkládání a provádění libovolných příkazů shellu jako uživatel root prostřednictvím parametru id HTTP POST v koncovém bodu res.php. Úspěšné zneužití by mohlo útočníkovi umožnit provádět libovolné příkazy na základním operačním systému s oprávněními root.

MISC: http://packetstormsecurity.com/files/168114/FLIX-AX8-1.46.16-Remote-Command-Execution.html
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/168116/FLIR-AX8-1.46.16-Traversal-Access-Control-Command-Injection-XSS.html
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/169701/FLIR-AX8-1.46.16-Remote-Command-Injection.html
MISC: https://gist.github.com/Nwqda/9e16852ab7827dc62b8e44d6180a6899
MISC: https://www.flir.com/products/ax8-automation/
MISC: https://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2018-5491.php
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-37061

12 let
257 zemí
770k uživatelů
5127k výpočtů