IPv6 adresy a subnety

 

Výpočet velikosti adresního prostoru a rozsahu IPv6 adres v počítačové síti.

7 let
216 zemí
100k uživatelů
738k výpočtů