IPv6 adresy a subnety

 

Výpočet velikosti adresního prostoru a rozsahu IPv6 adres v počítačové síti.

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů