IPv6 adresy a subnety

 

Výpočet velikosti adresního prostoru a rozsahu IPv6 adres v počítačové síti.

11 let
254 zemí
663k uživatelů
4377k výpočtů