IPv4 adresy a subnety

 

Výpočet velikosti adresního prostoru a rozsahu IPv4 adres v počítačové síti.

11 let
254 zemí
605k uživatelů
4053k výpočtů