IPv4 adresy a subnety

 

Výpočet velikosti adresního prostoru a rozsahu IPv4 adres v počítačové síti.

12 let
256 zemí
696k uživatelů
4628k výpočtů