Úložiště záznamu kamer

 

Doporučená kapacita záznamového média k dosažení požadované archivace záznamu.

12 let
256 zemí
696k uživatelů
4627k výpočtů