CVE-2022-34537

U IP kamer Digital Watchdog DW MEGApix A7.2.2_20211029 bylo zjištěno, že obsahují chybu zabezpečení týkající se skriptování mezi weby (XSS) prostřednictvím komponenty bia_oneshot.cgi.

MISC: https://gist.github.com/secgrant/820faeeaa0cb4889edaa1d6fef83deab
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-34537

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů