CVE-2018-9995

Zařízení TBK DVR4104 a DVR4216 a také Novo, CeNova, QSee, Pulnix, XVR 5 v 1, Securus, Night OWL, DVR Login, HVR Login a MDVR Login, na kterých běží přeznačené verze původních TBK DVR4104 a DVR4216 série, umožňují vzdáleným útočníkům obejít ověřování prostřednictvím záhlaví „Cookie: uid=admin“, jak ukazuje požadavek device.rsp?opt=user&cmd=list, který v odpovědi poskytuje přihlašovací údaje v datech JSON.

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/44577/
MISC: http://misteralfa-hack.blogspot.cl/2018/04/tbk-vision-dvr-login-bypass.html
MISC: http://misteralfa-hack.blogspot.cl/2018/04/update-dvr-login-bypass-cve-2018-9995.html
MISC: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-hacking-tool-lets-users-access-a-bunch-of-dvrs-and-their-video-feeds/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-9995

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů