CVE-2018-7780

U kamer Schneider Electric Pelco Sarix Professional 1. generace s verzemi firmwaru před 3.29.69 existuje v sadě programu cgi chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti.

CONFIRM: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-114-01/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7780

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.elsec.cz