CVE-2018-7780

V kamerách Schneider Electric Pelco Sarix Professional 1. generace s verzemi firmwaru staršími než 3.29.69 existuje zranitelnost přetečení vyrovnávací paměti v "setu" programu cgi.

CONFIRM: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-114-01/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7780

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů