CVE-2018-7780

V kamerách Schneider Electric Pelco Sarix Professional 1. generace s verzemi firmwaru staršími než 3.29.69 existuje chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti v "setu" programu cgi.

CONFIRM: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-114-01/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7780

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3877k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.eleksys.cz