CVE-2018-7780

U kamer Schneider Electric Pelco Sarix Professional 1. generace s verzemi firmwaru před 3.29.69 existuje v sadě programu cgi chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti.

CONFIRM: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-114-01/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7780

10 let
249 zemí
520k uživatelů
2921k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.kelcom.cz