CVE-2018-7780

V kamerách Schneider Electric Pelco Sarix Professional 1. generace s firmwarovými verzemi před 3.29.69 existuje v programu cgi „set“ zranitelnost přetečením vyrovnávací paměti.

CONFIRM: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-114-01/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7780

9 let
246 zemí
405k uživatelů
2354k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.elsec.cz