CVE-2018-7780

V kamerách Schneider Electric Pelco Sarix Professional 1. generace s verzemi firmwaru před 3.29.69 existuje v sadě programu cgi chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti.

CONFIRM: https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2018-114-01/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7780

9 let
247 zemí
452k uživatelů
2588k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz