CVE-2018-7528

V Geutebrucku byla zjištěna chyba zabezpečení pro SQL injection G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 IP kamery, které mohou útočníkovi umožnit změnu uložených dat.

MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7528

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz