CVE-2018-7528

V IP kamerách Geutebruck G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 byla zjištěna chyba zabezpečení SQL injection, která může útočníkovi umožnit změnit uložená data.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7528

10 let
251 zemí
633k uživatelů
3462k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz