CVE-2018-7512

V kamerách Geutebruck G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 byla zjištěna chyba zabezpečení umožňující skriptování mezi weby, která může umožnit vzdálené spuštění kódu.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7512

9 let
247 zemí
453k uživatelů
2593k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo reolink.com