CVE-2018-7512

V Geutebrucku byla zjištěna zranitelnost skriptování mezi lokalitami G-Cam / EFD-2250 verze 1.12.0.4 a Topline TopFD-2125 verze 3.15.1 IP kamery, které mohou umožnit vzdálené spuštění kódu.

MISC: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-079-01
BID: http://www.securityfocus.com/bid/103474
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-7512

8 let
229 zemí
175k uživatelů
1177k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.i4wifi.cz
Logo sectech.co.nz