CVE-2018-3935

V síťové funkcionalitě UDP Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení při spuštění kódu. Speciálně vytvořená sada paketů UDP může přidělit neomezenou paměť, což má za následek odmítnutí služby. Útočník může odeslat sadu paketů, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0602
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3935

10 let
253 zemí
660k uživatelů
3594k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com
Logo www.kelcom.cz