CVE-2018-3920

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zranitelná chyba při provádění kódu. Speciálně vytvořený soubor 7-Zip může způsobit kolizi CRC, což má za následek aktualizaci firmwaru a spuštění kódu. Útočník může vložit kartu SD, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0584
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3920

9 let
240 zemí
357k uživatelů
2106k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.elsec.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz