CVE-2018-3920

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení při spuštění kódu. Speciálně vytvořený soubor 7-Zip může způsobit kolizi CRC, což má za následek aktualizaci firmwaru a spuštění kódu. Útočník může tuto chybu zabezpečení spustit vložením karty SD.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0584
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3920

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.i4wifi.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz