CVE-2018-3920

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení při spuštění kódu. Speciálně vytvořený soubor 7-Zip může způsobit kolizi CRC, což má za následek aktualizaci firmwaru a spuštění kódu. Útočník může tuto chybu zabezpečení spustit vložením karty SD.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0584
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3920

11 let
255 zemí
718k uživatelů
3876k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com
Logo secutek.cz