CVE-2018-3892

V době synchronizace funkce Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený paket může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek spuštění kódu. Útočník může zachytit a změnit síťový provoz, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0567
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3892

8 let
235 zemí
279k uživatelů
1711k výpočtů
Logo reolink.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz
Logo secutek.cz
Logo www.eleksys.cz