CVE-2018-3892

Ve funkci časové synchronizace Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení pro downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený paket může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek spuštění kódu. Útočník může zachytit a změnit síťový provoz, aby vyvolal tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0567
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3892

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com