CVE-2018-3892

V době synchronizace funkce Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba downgrade firmwaru. Speciálně vytvořený paket může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek spuštění kódu. Útočník může zachytit a změnit síťový provoz, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0567
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3892

9 let
245 zemí
381k uživatelů
2236k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.inv-technology.com
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo www.a1securitycameras.com
Logo sectech.co.nz