CVE-2018-3890

Ve funkci aktualizace firmwaru Yi Home Camera 27US 1.8.7.0D existuje zneužitelná chyba zabezpečení umožňující spuštění kódu. Speciálně vytvořený soubor může způsobit logickou chybu a vložení příkazu, což má za následek spuštění kódu. Útočník může tuto chybu zabezpečení spustit vložením karty SD.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0565
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3890

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů