CVE-2018-3852

Ve funkčnosti Ocularis Recorder Ocularis 5.5.0.242 existuje zneužitelná chyba zabezpečení odmítnutí služby. Speciálně vytvořený paket TCP může způsobit ukončení procesu, což má za následek odmítnutí služby. Útočník může poslat vytvořený paket TCP, aby spustil tuto chybu zabezpečení.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/104387
MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0535
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3852

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1485k výpočtů
Logo www.power-shop.gr
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo reolink.com
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com