CVE-2018-3852

Ve funkci Ocularis Recorder Ocularis 5.5.0.242 existuje zneužitelná chyba zabezpečení týkající se odmítnutí služby. Speciálně vytvořený TCP paket může způsobit ukončení procesu s následkem odmítnutí služby. Útočník může odeslat vytvořený paket TCP ke spuštění této chyby zabezpečení.

BID: http://www.securityfocus.com/bid/104387
MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2018-0535
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-3852

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů