CVE-2018-20299

Problém byl objeven v několika kamerách Bosch Smart Home (360 stupňová vnitřní kamera a Eyes outdoor camera) s firmwarem před 6.52.4. Škodlivý klient by mohl potenciálně uspět v neautorizovaném provedení kódu v zařízení přes síťové rozhraní, protože v analyzátoru RCP + webového serveru dochází k přetečení vyrovnávací paměti.

MISC: https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-2018-1203.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-20299

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo reolink.com