CVE-2018-20299

U několika kamer Bosch Smart Home (360stupňová vnitřní kamera a venkovní kamera Eyes) s firmwarem starším než 6.52.4 byl objeven problém. Škodlivý klient by mohl potenciálně uspět v neoprávněném spuštění kódu na zařízení přes síťové rozhraní, protože v analyzátoru RCP+ webového serveru dochází k přetečení vyrovnávací paměti.

MISC: https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-2018-1203.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-20299

12 let
255 zemí
680k uživatelů
4502k výpočtů