CVE-2018-20299

Problém byl objeven u několika kamer Bosch Smart Home (vnitřní kamera 360 stupňů a venkovní kamera Eyes) s firmwarem před 6.52.4. Škodlivý klient by mohl potenciálně uspět v neautorizovaném spuštění kódu v zařízení prostřednictvím síťového rozhraní, protože v analyzátoru RCP + webového serveru dochází k přetečení vyrovnávací paměti.

MISC: https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-2018-1203.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-20299

9 let
248 zemí
474k uživatelů
2697k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.kelcom.cz