CVE-2018-20299

U několika kamer Bosch Smart Home (360stupňová vnitřní kamera a venkovní kamera Eyes) s firmwarem starším než 6.52.4 byl objeven problém. Škodlivý klient by mohl potenciálně uspět v neoprávněném spuštění kódu na zařízení přes síťové rozhraní, protože v analyzátoru RCP+ webového serveru dochází k přetečení vyrovnávací paměti.

MISC: https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-2018-1203.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-20299

10 let
253 zemí
677k uživatelů
3675k výpočtů
Logo sectech.co.nz
Logo ru.kedacom.com
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo secutek.cz
Logo www.kelcom.cz