CVE-2018-18441

Wi-Fi kamery řady D-Link DCS odhalují citlivé informace týkající se konfigurace zařízení. Mezi dotčená zařízení patří mnoho sérií DCS, jako například: DCS-936L, DCS-942L, DCS-8000LH, DCS-942LB1, DCS-5222L, DCS-825L, DCS-2630L, DCS-820L, DCS-855L, DCS- 2121, DCS-5222LB1, DCS-5020L a mnoho dalších. Existuje mnoho ovlivněných verzí firmwaru od 1.00 a vyšší. Ke konfiguračnímu souboru lze přistupovat vzdáleně přes: /common/info.cgi, bez ověřování. Konfigurační soubor obsahuje následující pole: model, produkt, značka, verze, sestavení, hw_version, verze nipca, název zařízení, umístění, MAC adresa, IP adresa, IP adresa brány, stav bezdrátového připojení, nastavení vstupu/výstupu, reproduktor a senzor nastavení.

MISC: https://dojo.bullguard.com/dojo-by-bullguard/blog/i-got-my-eyeon-you-security-vulnerabilities-in-baby-monitor/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-18441

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů