CVE-2018-18026

Soubor IMFCameraProtect.sys v IObit Malware Fighter 6.2 (a případně v nižších verzích) je zranitelný přetečením vyrovnávací paměti založené na zásobníku. Útočník může pomocí DeviceIoControl předat uživatelem zadanou velikost, kterou lze použít k přepsání zpáteční adresy. To může vést k útoku na odmítnutí služby nebo spuštění kódu.

MISC: https://downwithup.github.io/CVEPosts.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-18026

10 let
249 zemí
521k uživatelů
2923k výpočtů
Logo www.a1securitycameras.com
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo ru.kedacom.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.kelcom.cz