CVE-2018-13111

U IP kamer Wanscam HW0021 existuje částečná chyba zabezpečení typu Denial of Service. Útočník by mohl vytvořit škodlivý požadavek POST, aby na takovém zařízení havaroval službu ONVIF.

MISC: https://hackinganarchy.wordpress.com/2018/09/20/cve-2018-13111/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-13111

9 let
247 zemí
452k uživatelů
2588k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz