CVE-2018-13111

V IP kamerách Wanscam HW0021 existuje částečná chyba zabezpečení typu Denial of Service. Útočník by mohl vytvořit škodlivý požadavek POST ke zhroucení služby ONVIF na takovém zařízení.

MISC: https://hackinganarchy.wordpress.com/2018/09/20/cve-2018-13111/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-13111

11 let
254 zemí
641k uživatelů
4250k výpočtů