CVE-2018-10676

Zařízení DVR CeNova, Night OWL, Novo, Pulnix, QSee, Securus a TBK Vision umožňují vzdáleným útočníkům stáhnout soubor a získat citlivé informace o pověření prostřednictvím přímého požadavku na identifikátor URI download.rsp.

MISC: http://misteralfa-hack.blogspot.cl/2018/05/0day-dvr-multivendor.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-10676

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz