CVE-2017-9829

'/cgi-bin/admin/downloadMedias.cgi' webové služby ve většině Síťové kamery VIVOTEK jsou zranitelné, což umožňuje vzdáleným útočníkům přečtěte si jakýkoli soubor v systému souborů Linux fotoaparátu pomocí vytvořeného protokolu HTTP požadavek obsahující sekvence „..“. Tato chyba zabezpečení již existuje ověřeno na síťové kameře VIVOTEK IB8369/FD8164/FD816BA; většina ostatních mají podobný firmware, který může být ovlivněn.

MISC: https://blog.cal1.cn/post/An easy way to pwn most of the vivotek network cameras
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9829

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz