CVE-2017-9829

'/cgi-bin/admin/downloadMedias.cgi' webové služby ve většině VIVOTEK Network Cameras je zranitelný, což umožňuje vzdáleným útočníkům číst libovolný soubor v linuxovém souborovém systému kamery prostřednictvím vytvořeného HTTP požadavek obsahující sekvence "..". Tato zranitelnost již existuje ověřeno na síťové kameře VIVOTEK IB8369/FD8164/FD816BA; většina ostatních mají podobný firmware, který může být ovlivněn.

MISC: https://blog.cal1.cn/post/An easy way to pwn most of the vivotek network cameras
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9829

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů