CVE-2017-9829

'/cgi-bin/admin/downloadMedias.cgi' webové služby ve většině Síťové kamery VIVOTEK jsou zranitelné, což umožňuje vzdáleným útočníkům číst jakýkoliv soubor na souborovém systému Linuxu přes vytvořený HTTP požadavek obsahující & quot; .. & quot; sekvencí. Tato chyba zabezpečení již existuje ověřeno na síťové kameře VIVOTEK IB8369 / FD8164 / FD816BA; většina ostatních mít podobný firmware, který může být ovlivněn.

MISC: https://blog.cal1.cn/post/An easy way to pwn most of the vivotek network cameras
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9829

8 let
231 zemí
211k uživatelů
1361k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com