CVE-2017-9828

'/cgi-bin/admin/testserver.cgi' webové služby ve většině Síťové kamery VIVOTEK jsou citlivé na vkládání příkazů shellu, které umožňuje vzdáleným útočníkům provést jakýkoli příkaz shellu jako root prostřednictvím a vytvořený požadavek HTTP. Tato chyba zabezpečení je již ověřena na VIVOTEK Síťová kamera IB8369/FD8164/FD816BA; většina ostatních má podobný firmware které mohou být ovlivněny. Útok používá metaznaky shellu v parametr odesílatele emailu.

MISC: https://blog.cal1.cn/post/An easy way to pwn most of the vivotek network cameras
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9828

12 let
256 zemí
715k uživatelů
4776k výpočtů