CVE-2017-9828

'/cgi-bin/admin/testserver.cgi' webové služby ve většině Síťové kamery VIVOTEK jsou náchylné k injektáži příkazů shell, které umožňuje vzdáleným útočníkům provádět jakýkoliv příkaz shellu jako root vytvořený HTTP požadavek. Tato chyba zabezpečení je již ověřena na serveru VIVOTEK Síťová kamera IB8369 / FD8164 / FD816BA; většina ostatních má podobný firmware které mohou být ovlivněny. Útok používá shell metacharacters v Parametr senderemail.

MISC: https://blog.cal1.cn/post/An easy way to pwn most of the vivotek network cameras
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9828

8 let
234 zemí
235k uživatelů
1484k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo reolink.com
Logo www.eleksys.cz