CVE-2017-9314

Zranitelnost při autentizaci nalezena v modelech Nahra NVR50XX, NVR52XX, NVR54XX, NVR58XX se softwarem dříve DH_NVR5xxx_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20171102. Útočník by to mohl využít zranitelnost přístupu k dalším operacím prostřednictvím kování zprávy json.

CONFIRM: http://www.dahuasecurity.com/annoucementsingle/security-advisory--authentication-vulnerability-found-in-some-dahua-nvr_14731_211.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9314

8 let
228 zemí
163k uživatelů
1115k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo reolink.com
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.elsec.cz