CVE-2017-3184

Kamery ACTi, včetně řady D, B, I a E používající verzi firmwaru A1D-500-V6.11.31-AC, nedokážou správně omezit přístup na stránku resetování na tovární nastavení. Neověřený vzdálený útočník může tuto chybu zabezpečení zneužít přímým přístupem na stránku http: //x.x.x.x/setup/setup_maintain_firmware-default.html. To umožní útočníkovi provést na zařízení reset na tovární nastavení, což povede k odmítnutí stavu služby nebo možnosti použít výchozí přihlašovací údaje (CVE-2017-3186).

BID: http://www.securityfocus.com/bid/96720/info
CERT-VN: https://www.kb.cert.org/vuls/id/355151
MISC: https://twitter.com/Hfuhs/status/839252357221330944
MISC: https://twitter.com/hack3rsca/status/839599437907386368
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-3184

8 let
236 zemí
292k uživatelů
1779k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com