CVE-2017-2876

V rozhraní pro více kamer používaných kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10 000 může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0383
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2876

10 let
252 zemí
634k uživatelů
3469k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.eleksys.cz
Logo secutek.cz
Logo www.systemy-stech.cz