CVE-2017-2876

V rozhraní pro více kamer používaných kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10 000 může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0383
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2876

10 let
249 zemí
521k uživatelů
2921k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo reolink.com
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz