CVE-2017-2876

V rozhraní pro více kamer používaných kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10 000 může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0383
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2876

9 let
247 zemí
448k uživatelů
2569k výpočtů
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr