CVE-2017-2876

V rozhraní Multi-Camera používaném vnitřní kamerou Foscam C1 s běžícím firmwarem aplikace 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se přetečení vyrovnávací paměti. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10 000 může způsobit přetečení vyrovnávací paměti, což má za následek přepsání libovolných dat.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0383
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2876

10 let
251 zemí
582k uživatelů
3221k výpočtů
Logo www.kelcom.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo blog.camcloud.com
Logo www.elsec.cz