CVE-2017-2874

V rozhraní Multi-Camera používaném vnitřní HD kamerou Foscam C1 s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se odhalení informací. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10001 může uživateli umožnit získat citlivé informace bez ověření.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0381
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2874

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů