CVE-2017-2874

V rozhraní pro více kamer používaných kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera s aplikačním firmwarem 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení týkající se zpřístupnění informací. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10001 může uživateli umožnit načíst citlivé informace bez ověření.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0381
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2874

9 let
248 zemí
493k uživatelů
2785k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.elsec.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo www.power-shop.gr