CVE-2017-2874

V rozhraní více kamer používaném kamerou Foscam C1 Indoor HD Camera se spuštěným firmwarem aplikace 2.52.2.43 existuje chyba zabezpečení při sdělování informací. Speciálně vytvořený požadavek na portu 10001 může uživateli umožnit načíst citlivé informace bez ověřování.

MISC: https://www.talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0381
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2874

10 let
253 zemí
671k uživatelů
3646k výpočtů
Logo ru.kedacom.com
Logo reolink.com
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo blog.camcloud.com