CVE-2017-2871

V proceduře obnovy používané vnitřní HD kamerou Foscam C1 s firmwarem aplikace 2.52.2.43 existují nedostatečné bezpečnostní kontroly. Útočník, který je ve stejné podsíti kamery nebo má přístup vzdáleného správce, může zařízení plně kompromitovat provedením obnovy firmwaru pomocí vlastního obrazu.

MISC: https://talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2017-0378
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2871

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů