CVE-2017-17107

Webové kamery Zivif PR115-204-P-RS V2.3.4.2103 obsahují pevně kódovaný cat1029 heslo pro uživatele root. Nastavení operačního systému SONIX činí toto heslo neměnným a lze jej použít pro přístup k zařízení prostřednictvím relace TELNET.

FULLDISC: http://seclists.org/fulldisclosure/2017/Dec/42
MISC: http://packetstormsecurity.com/files/145386/Zivif-PR115-204-P-RS-2.3.4.2103-Bypass-Command-Injection-Hardcoded-Password.html
MISC: https://twitter.com/silascutler/status/938052460328968192
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-17107

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů