CVE-2015-8258

Produkty AXIS Communications s firmwarem přes 5.80.x umožňují dálkové ovládání Útočníci mohou upravit libovolné soubory jako root pomocí vektorů zahrnujících Open Editor skriptů, označovaný jako "chyba zabezpečení pro zdroje".

EXPLOIT-DB: https://www.exploit-db.com/exploits/41625/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-8258

7 let
216 zemí
100k uživatelů
738k výpočtů