CVE-2015-4409

Přetečení vyrovnávací paměti na zařízení Hikvision NVR DS-76xxNI-E1 / 2 a DS-77xxxNI-E4 zařízení před 3.4.0 umožňuje vzdáleně ověřeným uživatelům způsobit a odmítnutí služby (přerušení služby) přes crafted HTTP požadavek, aka vydání SDK.

CONFIRM: http://www.hikvision.com/En/Press-Release-details_435_i1023.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-4409

8 let
228 zemí
174k uživatelů
1170k výpočtů
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo sectech.co.nz