CVE-2009-1092

Bezplatná zranitelnost v LIVEAUDIO.LiveAudioCtrl.1 ActiveX ovládání v LIVEAU~1.OCX 7.0 pro systémy GeoVision DVR umožňuje vzdálené aby útočníci spustili libovolný kód voláním GetAudioPlayingTime metoda s určitými argumenty.

BUGTRAQ: http://www.securityfocus.com/archive/1/archive/1/501773/100/0/threaded
MILW0RM: http://www.milw0rm.com/exploits/8206
MISC: http://retrogod.altervista.org/9sg_geovision_liveaudio_freedmem.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/34115
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/49238
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-1092

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů