CVE-2007-2680

Chyba zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) v rozhraní pro správu na serveru Canon Network Camera Server VB100 a VB101 s firmwarem 3.0 R69 a starší a VB150 s firmwarem 1.1 R39 a starším umožňuje vzdálení útočníci vloží libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím blíže nespecifikované vektory.

CONFIRM: http://cweb.canon.jp/drv-upd/webview/notification.html
JVN: http://jvn.jp/jp/JVN#06735665/
BID: http://www.securityfocus.com/bid/23560
VUPEN: http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1461
OSVDB: http://osvdb.org/35019
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/24940
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-2680

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů