CVE-2007-2680

Chyba zabezpečení skriptování mezi stránkami (XSS) v rozhraní pro správu v síťovém fotoaparátu Canon VB100 a VB101 s firmware 3.0 R69 a dříve, a VB150 s firmware 1.1 R39 a starší dovolí vzdálené útočníky k injekci libovolného webového skriptu nebo HTML prostřednictvím nespecifikované vektory.

CONFIRM: http://cweb.canon.jp/drv-upd/webview/notification.html
JVN: http://jvn.jp/jp/JVN#06735665/
BID: http://www.securityfocus.com/bid/23560
VUPEN: http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1461
OSVDB: http://osvdb.org/35019
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/24940
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-2680

8 let
229 zemí
175k uživatelů
1177k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo ru.kedacom.com
Logo sectech.co.nz
Logo www.eleksys.cz
Logo reolink.com