CVE-2004-2508

Chyba zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) v main.cgi v Linksys WVC11B Internetová videokamera Wireless-B umožňuje vzdáleným útočníkům vložit injekci libovolný webový skript nebo HTML pomocí parametru next_file.

BUGTRAQ: http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2004-06/0215.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/10533
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1010424
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/11881
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16415
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2508

11 let
254 zemí
606k uživatelů
4056k výpočtů