CVE-2004-2508

Chyba zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) v main.cgi v Linksys WVC11B Internetová videokamera Wireless-B umožňuje vzdáleným útočníkům injekci libovolný webový skript nebo HTML pomocí parametru next_file.

BUGTRAQ: http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2004-06/0215.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/10533
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1010424
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/11881
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16415
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2508

10 let
252 zemí
638k uživatelů
3486k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.inv-technology.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.elsec.cz
Logo blog.camcloud.com
Logo www.power-shop.gr