CVE-2004-2508

Chyba zabezpečení skriptování mezi weby (XSS) v souboru main.cgi v prostředí Linksys WVC11B Bezdrátová internetová videokamera B umožňuje vzdáleným útočníkům injekci libovolný webový skript nebo HTML prostřednictvím parametru next_file.

BUGTRAQ: http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2004-06/0215.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/10533
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1010424
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/11881
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16415
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2508

10 let
250 zemí
524k uživatelů
2937k výpočtů
Logo www.elsec.cz
Logo www.kelcom.cz
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo sectech.co.nz