CVE-2004-2425

Axis Network Camera 2.40 a starší a Video Server 3.12 a umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolné příkazy přes accent (`) a případně další metacharaktery shellu v řetězci dotazu na virtualinput.cgi.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/0948.html
FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/1282.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/11011
OSVDB: http://www.osvdb.org/9121
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1011056
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/12353
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17076
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2425

8 let
231 zemí
189k uživatelů
1248k výpočtů
Logo www.eleksys.cz
Logo www.i4wifi.cz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz
Logo secutek.cz
Logo www.a1securitycameras.com