CVE-2004-2425

Síťová kamera Axis 2.40 a starší a Video Server 3.12 a dříve umožňuje vzdáleným útočníkům provádět libovolné příkazy prostřednictvím accent (`) a případně další shellové metachar postavy v řetězci dotazu na virtualinput.cgi.

FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/0948.html
FULLDISC: http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2004-08/1282.html
BID: http://www.securityfocus.com/bid/11011
OSVDB: http://www.osvdb.org/9121
SECTRACK: http://securitytracker.com/id?1011056
SECUNIA: http://secunia.com/advisories/12353
XF: http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17076
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2004-2425

9 let
246 zemí
402k uživatelů
2340k výpočtů
Logo www.systemy-stech.cz
Logo secutek.cz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.a1securitycameras.com
Logo www.inv-technology.com