CVE-2022-33119

Bylo zjištěno, že NUUO Network Video Recorder NVRsolo v03.06.02 obsahuje chybu zabezpečení týkající se skriptování mezi stránkami (XSS) prostřednictvím login.php.

MISC: https://github.com/badboycxcc/nuuo-xss/blob/main/README.md
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-33119

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů