CVE-2022-31875

Kamera Trendnet IP-110wn fw_tv-ip110wn_v2(1.2.2.68) má chybu zabezpečení xss prostřednictvím parametru proname v /admin/scheprofile.cgi

MISC: https://github.com/jayus0821/uai-poc/blob/main/Trendnet/IP-110wn/xss1.md
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-31875

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů