CVE-2022-30620

Na Cellinx Camera s povoleným hostem může útočník s webovým přístupem povýšit oprávnění na administrátorská: oprávnění „1“ až „0“ změnou následujících hodnot cookie z „is_admin“, „showConfig“. Administrativní oprávnění, která umožňují měnit různé konfigurace v kameře.

MISC: https://www.gov.il/en/departments/faq/cve_advisories
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-30620

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů