CVE-2022-28860

Downgrade ověřování na serveru v Citilog 8.0 umožňuje útočníkovi (v muži uprostřed mezi serverem a jeho chytrou kamerou Axis M1125) dosáhnout HTTP přístupu ke kameře.

MISC: https://github.com/ErwanBroquaire/citilog-8.0-vulnerability
MISC: https://www.citilog.com
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-28860

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů