CVE-2022-28172

Webový modul v některých produktech Hikvision Hybrid SAN/Cluster Storage má následující bezpečnostní chybu. Kvůli nedostatečnému ověření vstupu může útočník zneužít zranitelnost vůči XSS útoku zasláním zpráv se škodlivými příkazy na postižené zařízení.

MISC: https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/security-vulnerability-in-some-hikvision-hybrid-san-products/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-28172

12 let
255 zemí
680k uživatelů
4502k výpočtů