CVE-2022-26259

Přetečení vyrovnávací paměti v zařízeních Xiongmai DVR NBD80X16S-KL, NBD80X09S-KL, NBD80X08S-KL, NBD80X09RA-KL, AHB80X04R-MH, AHB80X04R-MH-V2, AHB80X03,32FB6MH-03,32FB6MH-03,R-FB6MH-03,R-FB6MH-03,R-FB6MH-03-R-BAH-04 a NBD90S0VT-QW umožňuje útočníkům způsobit odmítnutí služby (DoS) prostřednictvím vytvořeného požadavku RSTP.

MISC: https://blog.ret2.me/post/2022-01-26-exploiting-xiongmai-dvrs/
MISC: https://www.xiongmaitech.com/en/index.php/service/notice_info/51/2
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-26259

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů