CVE-2022-23227

NUUO NVRmini2 až 3.11 umožňuje neautentizovanému útočníkovi nahrát zašifrovaný archiv TAR, který může být zneužit k přidání libovolných uživatelů kvůli chybějící autentizaci handle_import_user.php. V kombinaci s další chybou (CVE-2011-5325) je možné přepsat libovolné soubory pod webovým kořenem a dosáhnout spuštění kódu jako root.

MISC: https://github.com/pedrib/PoC/blob/master/advisories/NUUO/nuuo_nvrmini_round2.mkd
MISC: https://github.com/rapid7/metasploit-framework/pull/16044
MISC: https://news.ycombinator.com/item?id=29936569
MISC: https://portswigger.net/daily-swig/researcher-discloses-alleged-zero-day-vulnerabilities-in-nuuo-nvrmini2-recording-device
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-23227

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů