CVE-2021-43517

Kamera FOSCAM FI9805E s firmwarem V4.02.R12.00018510.10012.143900.00000 obsahuje zadní vrátka, která otevře port Telnet, když je na port 9530 odeslán speciální příkaz.

MISC: https://habr.com/ru/post/486856/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-43517

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů