CVE-2021-42261

Revisor Video Management System (VMS) před verzí 2.0.0 má chybu zabezpečení týkající se procházení adresářů. Úspěšné zneužití by mohlo útočníkovi umožnit procházet systémem souborů a získat přístup k souborům nebo adresářům, které jsou mimo omezený adresář na vzdáleném serveru. To by mohlo vést k prozrazení citlivých dat na zranitelném serveru.

MISC: https://github.com/jet-pentest/CVE-2021-42261
MISC: https://revisorlab.com/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-42261

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů