CVE-2021-40150

Webový server kamery E1 Zoom prostřednictvím 3.0.0.716 zveřejňuje její konfiguraci prostřednictvím adresáře /conf/, který je namapován na veřejně přístupnou cestu. Tímto způsobem si útočník může stáhnout celou konfiguraci NGINX/FastCGI dotazem na /conf/nginx.conf nebo /conf/fastcgi.conf URI.

MISC: https://github.com/MrTuxracer/advisories/blob/master/CVEs/CVE-2021-40150.txt
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-40150

11 let
254 zemí
621k uživatelů
4139k výpočtů