CVE-2021-33550

Více kamerových zařízení od UDP Technology, Geutebrück a dalších výrobců je zranitelné vůči vkládání příkazů, což může útočníkovi umožnit vzdáleně spustit libovolný kód.

CONFIRM: https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-208-03
CONFIRM: https://www.randorisec.fr/fr/udp-technology-ip-camera-vulnerabilities/
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-33550

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů