CVE-2021-26611

IP kamera HejHome GKW-IC052 obsahovala napevno zakódovanou chybu zabezpečení. Tento problém umožňuje vzdáleným útočníkům ovládat IP kameru. (restartování, obnovení továrního nastavení, snímek atd.)

MISC: https://www.boho.or.kr/krcert/secNoticeView.do?bulletin_writing_sequence=36359
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-26611

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů