CVE-2021-23862

Vytvořený konfigurační paket odeslaný ověřeným administrativním uživatelem lze použít k provádění libovolných příkazů v kontextu systému. Tento problém se týká také instalací VRM, DIVAR IP, BVMS s nainstalovaným VRM, dekodéru VIDEOJET (VJD-7513 a VJD-8000).

CONFIRM: https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-043434-bt.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23862

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů