CVE-2021-23861

Spuštěním speciálního příkazu může uživatel s právy správce získat přístup k rozšířeným funkcím ladění na VRM, což má vliv na integritu nebo dostupnost nainstalovaného softwaru. Tento problém také ovlivňuje instalace zařízení DIVAR IP a BVMS s nainstalovaným VRM.

CONFIRM: https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-043434-bt.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23861

12 let
256 zemí
744k uživatelů
4988k výpočtů