CVE-2021-23851

Speciálně vytvořený paket TCP/IP může způsobit selhání webového rozhraní obrazu pro obnovu fotoaparátu. Může také způsobit přetečení vyrovnávací paměti, které by mohlo umožnit vzdálené spuštění kódu. Obraz pro obnovu lze spustit pouze s právy správce nebo s fyzickým přístupem ke kameře a umožňuje nahrání nového firmwaru v případě poškozeného firmwaru.

CONFIRM: https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-478243-bt.html
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23851

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů