CVE-2021-22943

Zranitelnost nalezená v aplikaci UniFi Protect V1.18.1 a dřívější umožňuje zlomyslnému aktérovi, který již získal přístup k síti, následně ovládat kamery Protect přiřazené k uvedené síti. Tato chyba zabezpečení je opravena v aplikaci UniFi Protect verze 1.19.0 a novější.

MISC: https://community.ui.com/releases/Security-Advisory-Bulletin-019-019/90a00abe-d6b6-43c6-92d4-0a0342f1506f
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-22943

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů