CVE-2019-9657

Zařízení Alarm.com ADC-V522IR 0100b9 mají nesprávnou kontrolu přístupu, což je jiný problém než CVE-2018-19588. K tomu dochází z důvodu nesprávné ochrany certifikátů VPN (používaných pro zahájení relace VPN do infrastruktury Alarm.com) na místním kamerovém zařízení.

MISC: https://www.vfxcomputing.com/?CVE-2019-9657
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9657

12 let
256 zemí
767k uživatelů
5110k výpočtů