CVE-2019-9657

Zařízení Alarm.com ADC-V522IR 0100b9 mají nesprávnou kontrolu přístupu, jiný problém než CVE-2018-19588. K tomu dochází z důvodu nesprávné ochrany certifikátů VPN (používá se k zahájení relace VPN k infrastruktuře Alarm.com) na místním zařízení kamery.

MISC: https://www.vfxcomputing.com/?CVE-2019-9657
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9657

9 let
248 zemí
472k uživatelů
2685k výpočtů
Logo www.inv-technology.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.kelcom.cz
Logo sectech.co.nz
Logo www.systemy-stech.cz
Logo www.a1securitycameras.com