CVE-2019-9657

Zařízení Alarm.com ADC-V522IR 0100b9 mají nesprávnou kontrolu přístupu, což je jiný problém než CVE-2018-19588. K tomu dochází z důvodu nesprávné ochrany certifikátů VPN (používaných k iniciaci relace VPN do infrastruktury Alarm.com) na místním kamerovém zařízení.

MISC: https://www.vfxcomputing.com/?CVE-2019-9657
CVE: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9657

9 let
246 zemí
402k uživatelů
2340k výpočtů
Logo blog.camcloud.com
Logo www.i4wifi.cz
Logo reolink.com
Logo www.power-shop.gr
Logo www.systemy-stech.cz
Logo sectech.co.nz